Arkiverad

Vad dödade mammutarna?

Forskning & forskare Natur & miljö
Publicerad: 07.02.2008

Forskarna tvistar om det var klimatförändringen eller människan som utplånade mammutarna och de andra stora forntida däggdjuren. Forskaren Diana Pushkina vid geologiska institutionen stärker i sin doktorsavhandling uppfattningen att klimatförändringen var den huvudskyldiga.

Mammuten i bilden finns på Kuopio naturvetenskapliga museum. Bild: Janne Granroth

Den träskrika tundran och skogen slog ut de livsviktiga vida stäpperna. Människan fullbordade verket genom att jaga den allt glesare stammen till utrotning, förklarar Pushkina.

Pushkina undersökte pleistocenperioden, som utsträckte sig ända från 1,8 miljoner år sedan till slutet av istiden för c:a 10 000 år sedan. Under pleistocen utvecklades i Europa två grupper av stora däggdjur som anpassade sig till olika klimatförhållanden: jättedjuren som anpassade sig till de varma förhållanden i trakterna kring Medelhavet och de som anpassade sig till de kalla förhållanden i nordöstra Sibirien.

Om djurens livsmiljö berättar bl.a. deras tänder. Djuren i de karga och kalla trakterna behövde på grund av den snabba nedslitningen högre tandkronor.

Pushkina studerade för sin avhandling ryska undersökningar som är okända i väst. Hon samlade och översatte åldrar och fyndplatser för fossil hon funnit i arkiven så att de blev tillgängliga för andra forskare genom databasen NOW, dvs Neogene of the Old World.

Arkivuppgifterna om fyndplatserna för arter som anpassat sig till ett varmt klimat, såsom rakbetad skogselefant, Merck´s noshörning eller jättehjort, visar att där mammutarna då istiderna varierade spred sig under gynnsamma klimatperioder på stora områden i Europa, spred sig dessa arter från Medelhavet ända till Japan, berättar Diana Pushkina.

Arternas världserövringar fick ett slut och de sista stora däggdjuren, mammutarna, dog ut för omkring 4000 år sedan.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Sanna Schildt
Översättning: Eva Wahlström