Arkiverad

Glimten från en asteroid avslöjar dess form

Forskning & forskare Stjärnor & rymden
Publicerad: 07.02.2008

En jätteasteroid som slår ner på jorden är ett av science fiction-litteraturens populäraste skräckscenarier. Tack vare Johanna Torppas arbete för sin doktorsavhandling har möjligheterna att ändra den hotande himlakroppens bana förbättrats.

Bild: European Space Agency ESA

Torppas forskning baserar sig på variationerna i asteroidernas ljusstyrka. Ur de ljuskurvor som på basis av variationen ritas upp kan man vidare avgöra asteroidens form. När man känner till formen kan man göra en modell av asteroidens bana och få veta om den gör en sväng rakt mot oss.

Men kan inte variationen i ljusmängden som asteroiden reflekterar bero på t.ex. olika ytmaterial?

Visst kan den göra det också, svarar Torppa. I praktiken har undersökningarna dock visat att variationen i ljusstyrkan återspeglar dess form och rotation.

Förutom att man kan utreda enskilda asteroiders banor kan man med hjälp av ljusobservationerna också göra statistiska undersökningar av tidigare inträffade kollisioner.

Ju större asteroiden är, desto sannolikare är det att den är regelbundet rund till formen. Å andra sidan vittnar en oregelbunden form om att asteroiden troligen kolliderat med någonting. Stora kratrar ger också utslag på ljuskurvorna.

Ifall det finns en grupp oregelbundna asteroider på en viss bana, kan man under vissa förutsättningar anta att de härstammar från ett moderstycke, som fallit sönder i kollisionen.

Johanna Torppas doktorsavhandling på astronomins område Lightcurve inversion for asteroid spins and shapes granskades 14.12 vid Helsingfors universitet.

I december granskas en annan avhandling om asteroider. I den har forskaren Mikael Granvik utvecklat metoder för att identifiera dessa småplaneter.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström