Arkiverad

Kreativ – tidningen på nätet

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 14.01.2008

Välkommen till det första numret av Kreativ – tidningen för ungdomar som behandlar aktuella frågor inom matematik, naturvetenskaper och teknik!
Så vad kan man vänta sig av tidningen? Det bestämmer du.

Det finns många sätt att lära sig. En del lär sig bäst genom att läsa, andra genom att själva göra experiment, medan några helst vill lära sig till exempel genom att diskutera. Det finns också många sätt att söka information och det finns mera information tillgänglig än någonsin tidigare i världshistorien. Det kan bli svårt att hitta rätt i informationsdjungeln, så att den kunskap som man bygger upp verkligen står på en solid grund. Att satsa på informationsläskunnigheten är därför en av de stora utmaningarna. Hur vet man att den information man hittade ger svaret på just den fråga man ställde?

Kreativ presenterar aktuella frågor som kan vara till hjälp för dej att hitta rätt i informationsflödet. Tidningen har många medarbetare, som återspeglar det samarbete som vi har byggt upp mellan LUMA-centret, ämnena och institutionerna vid Helsingfors universitet, Arcada, Svenska Yrkeshögskolan och Åbo Akademi, samt Resurscentret för matematik naturvetenskaper och teknik.

Varför satsar vi då på just de här ämnena? Jo, för att kunskaper i matematik, naturvetenskaper och teknik fortfarande är mycket viktiga för våra företag och vårt samhälle. De stora utmaningarna som vi står inför gäller hur vi på ett klokt sätt ska kunna använda de resurser som finns. Det blir allt viktigare att vi bl.a. kan utveckla nya trafiklösningar, ny teknik för att utnyttja nya energiformer och nya material så att vi i framtiden kan leva ett lika gott liv som nu.

Därför finns det inte endast i Finland utan över hela världen ett stort behov av specialister som kan se hur tekniken och det naturvetenskapliga kunnandet kan tillämpas på nya sätt. Globaliseringen och den hållbara utvecklingen har blivit allt centralare begrepp och de får alltmer konkreta former. Själv har jag just återkommit från en resa i Kina där man kan se att den ekonomiska tillväxten tar sig enorma uttryck. Den ena skyskrapan efter den andra byggs och välståndet får man hoppas ökar för alla i landet. Ett besök till Wärtsilä i Shanghai bekräftar trenden. Det går bra för finländska företag även i Sydostasien.

Resurscentret är en gemensam satsning av Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Svenska Tekniska Vetenskapsakademin, Svenska Kulturfonden, Tekonologiindustrins 100-årsstifelse, Magnus Ehrnrooths stiftelse och de deltagande högskolorna. Under det första året har verksamheten främst riktats till lärarna, för att ge dem stöd i undervisningen. Med den här tidningen riktar vi verksamheten också till eleverna i skolorna, så att de själva kan söka information och följa med vad som händer på vetenskapsfronterna.

Kreativ vill bidra till att öka ditt intresse för naturvetenskap och teknik!

Paula Lindroos är projektledare för Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.