Arkiverad

Varför suger eld vatten?

Aktiviteter Pröva hemma
Publicerad: 13.01.2008

Man har hur länge som helst vetat att eld torkar kläder. Vid eldskenet värmde sig såväl grottmannen som 2000-talets stadskille på sin vandringsfärd i skogen. Eldens vattenresorberande egenskap kan ändå grunda sig också på annat än värmen.

Vi kan till exempel pröva följande. Vi häller lite vatten på en flat tallrik. Sedan stoppar vi en bit papper på bottnen av ett torrt glas och tänder pappret. Slutligen vänder vi glaset upp och ner på tallriken.

Förklaring på vad som händer sedan: när pappret brinner förbrukar det syre och producerar koldioxid. Då utvidgas först gaserna och kondenseras sedan när de svalnar. Detta leder till att gastrycket i glaset minskar. Luften försöker jämna ut tryckskillnaden genom att flöda in i glaset, och trycker på samma gång vattnet in framför sig.

Som resultat på vår empiriska undersökning kan redaktionen berätta, att tidningspapper brinner bättre än föreläsningsanteckningar, och att effekten blir större om man låter pappret brinna en stund innan man placerar glaset på tallriken.

Alltså: nästa gång din egendom faller i sjön är allt du behöver ett glas… Visserligen ett ganska stort sådant.

Judit Csikos Artikelns författare Judit Csikos studerar till kemi- och matematiklärare vid Helsingfors universitet. Hon njuter också av musik, naturen och av att resa.