Arkiverad

Vilka ämnen innehåller tvättmedel?

Fråga forskaren

Svar:

Tvättmedel, dvs. detergent är en ämnesblandning som används för borttagning av smuts. Den verkande ingrediensen i tvättmedel är vanligtvis en förening som har både en hydrofilisk (vattensökande) och hydrofobisk (vattenavstötande) del. Dessa ämnen sänker vattnets ytspänning och kallas allmänt för tensider. Tvålen är en sorts tensid, men det finns också syntetiska tensider, såsom natriumdodekylsulfat (på engelska Sodium dodecyl sulphate). Eftersom smutsen som ska tas bort är vanligtvis fett eller annat hydrofobiskt ämne, fångar tvättmedlet smutsmolekyler i en sorts miceller, som har hydrofilisk utsida och följaktligen upplöses i vatten.

Tvålarna är fettsyrornas natriumsaltar RCOO-Na+ (R är en kolvätekedja). De upplöses i vatten så, att det formas en så kallad såp-anjon RCOO-. Kolvätehuvudet är hydrofobiskt och den laddade ändan är hydrofilisk.

Syntetiska tvättmedel innehåller också fosfater. De binder magnesium- och kalciumjoner i hårt vatten till svårupplösbara fosfater. Numera har fosfaterna ofta ersatts med mer naturvänliga zeoliter. Zeoliterna är porösa mineraler formade av aluminiumsilikater. I tvättmedlen kan det finnas upp till 30 % zeolit som vattenmjukningsmedel.

För att skapa den fina aromen tilläggs parfymer i tvättmedlen. Tvättmedlen kan också innehålla enzymer. Proteas tar bort proteininnehållande smuts såsom blod, choklad och svett. Lipas tar bort fet smuts.

Några tvättmedel är också antiseptiska, dvs. dödande för bakterier och andra mikrober, men det är inte rekommenderat att använda dem under en längre tid, eftersom bakteriestammarna stärker sin resistens för ämnet och i värsta fall kan utveckla total resistens.