Arkiverad

Varför smakar tändstickans huvud saltigt?

Fråga forskaren

Fråga:

Av någon anledning råkade jag smaka på huvudet av en bränd tändsticka och märkte att smaken var saltig och bitter, lik salmiak. Jag började undra varför det var så. Jag började även undra hurdan förbränningsreaktionen är. Jag fann lite information om tändstickor, och fick veta att det finns fosfor i dem. Jag läste också om fosfors vita form, som nämndes vara farlig. Blir det kvar giftrester i ”brännhuvudet”? Hur stora mängder är det då fråga om? Finns det fortfarande bly i tändstickor? Jag undrar också om det här fallet kan vara ödesdigert för mig?

Svar:

Här i Finland använder man enligt min mening enbart sk. säkerhetständstickor, vars brännhuvud är nästan uteslutande kaliumklorat. När det gäller skrapytan är konsistensen däremot den följande: röd fosfor (alltså enbart röd!) 49,5 %, antimonsulfid 27,6 %, järn(III)oxid 1,2 % och resten arabicum.

Jag tror att när kaliumkloratet har gjort sitt jobb och har reducerats, kvarstår kaliumklorid som smakar saltigt bittert. Det är svårt att tänka sig att detta skulle ha farliga följder för hälsan.

(Informationen har hämtats från webbadressen www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/osullivan.)

universitetslektor Markku Sundberg,
Laboratoriet för oorganisk kemi, Institutionen för kemi, Helsingfors universitet