Arkiverad

Risto Nieminen: Varför fysik?

Bloggar I främsta ledet av fysik
Publicerad: 02.01.2008

Det finns många svar på denna fråga. Vi lever i en verklig värld, inte i en virtuell . Fysiken ger oss möjlighet att förstå, iaktta och strukturera våra erfarenheter. Det ger oss möjlighet att förstärka vår bild av världen och göra den tydligare. Det befriar oss från fördomarnas och föreställningarnas begränsningar. Fysiken ökar frihet!

Hållbar utveckling och den teknologi, som möjliggör den, grundar sig även på att behärska och tillämpa de fysikaliska vetenskaperna. Gott liv förutsätter ansvarsfull användning av teknologi och utnyttjande av dess möjligheter. Detta lyckas inte utan att vi förstår de fysikaliska vetenskapernas grunder som är basen för teknologi.

Mitt eget forskningsområde är den moderna fysikens största delområde som kallas materialfysik och fysik av tät substans. Varför ska man då forska i detta eller ens vara intresserad av detta?

Jag ska ge sex svar på frågan. Materialfysiken undersöker hur komplicerade företeelser föds som följd av växelverkan mellan enkla delfaktorer. Den strävar också efter att svara på den kanske svåraste utmaningen för mänskligheten: hur man ska sköta de kommande generationernas behov av energi. Det tredje svaret: som mål har man biologiska företeelser och fysiken som beskriver livet. För det fjärde: vi vill bättre än tidigare förstå, vad som händer i lägen långt bort från jämviktsläge, som är fysikens traditionella tillämpningsområden. Det femte svaret: vad är det som händer i nanovärlden? Och till slut: hur kunde det vara möjligt att fortsätta den revolution som informationsteknologin påbörjade och som redan har revolutionerat världen.

Här finns det gott om orsaker. Jag utmanar er, unga nättidningsläsare, till en häftig forskningsresa.

Risto Nieminen Akademiprofessor Risto Nieminen är chef för spetsforskningsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap COMP vid Tekniska högskolan, och för Nordiskt institut för teoretisk fysik NORDITA. På sin fritid trivs Risto i naturen t.ex. på vandringsfärd och med paddling.